Posted on

“Cellule de concertation” koum erneit zesumme fir eng

“Cellule de concertation” koum erneit zesumme fir eng Analyse vun der Situatioun ze maachen. Et gëllt weiderhin vigilant ze bleiwen, dh säi Verhalen der Situatioun unzepassen + virsiichteg ze sinn.
➡️ Recommandatiounen + Detailer: